O projektu
Projekt Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori „FORT-NET" financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora (2014-2020).

Ukupna vrijednost projekta je 470.079,65 EUR od kojih je Europska unija osigurala 399.556,55 EUR bespovratnih sredstava. Nositelj projekta (koordinator) je Grad Ljubuški. U projektu kao partner sa BIH strane sudjeluje JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG. U projektu kao partneri sa strane Crne Gore sudjeluju Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).
opći cilj projekta
je doprinijeti poboljšanju kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Specifični ciljevi
1
Razviti model know-how za očuvanje, vrednovanje, tumačenje i integriranje lokaliteta kulturne baštine na periferiji urbanih i ruralnih područja u sveobuhvatnu kulturnu turističku ponudu i zajednički ih promovirati;
2
Ojačati sposobnost dionika ciljanog područja u upravljanju kulturom.
PODRUČJE IMPLEMENTACIJE
Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
TRAJANJE PROJEKTA
24 mjeseca (01.10.2019 – 30.09.2021.)
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta