Katuni

Fort-Net

Na Orjenu se kao i na ostalim crnogorskim planinama praktikovalo izdizanje stoke u katune tokom ljetnjih mjeseci. Kolibe su građene od suvomeđe, a vodu su obezbjeđivali tako što su gradili male porodične bistijerne. Danas se katuni skoro i ne koriste, a ostaci koliba i suvomeđe, duž planinarskih i biciklističkih staza, ostaju da svjedoče o jednom vremenu.

LOKACIJA
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta