Rijeka Bregava

Fort-Net

Bregava (stari nazivi Vidoštica i Vidova rijeka) je lijeva pritoka rijeke Neretve u Bosni i Hercegovini. Prolazeći kroz Stolac, pravi slapove i vodopade, teče na raznim nivoima, pravi ade. Razuđena obala omogućava pristup vodi na mnogobrojnim mjestima, pružajući stanovnicima Stoca posebnu vezu sa rijekom. Na adama su formirane bašče, kupališta, stambeni kompleksi. Nizvodno od stambenog kompleksa Begovina nalazi se vodopad Provalije. Od srednjeg vijeka do danas u Stocu je sagrađeno 15 mostova, od kojih 10 predstavlja povijesne građevine. Mlinice sa mlinovima za žito i stupe sa badnjevima za valjanje, pranje i bojenje sukna su bile građene na Bregavi od 15. stoljeća. Do II. svjetskog rata život građana Stoca je značajno ovisio o Bregavi s obzirom da su na njoj su bili smješteni privredni objekti koji su osiguravali život stanovnika. U Stocu je do danas sačuvano, u potpunosti ili u ruševinama, 12 cjelina sa mlinicama, stupama i badnjevima. Danas u Stocu postoje tri velika kamena mosta i četiri manja, svi su oni u upotrebi i u relativno dobrom stanju. Premda se razlikuju veličinom, koncepcijom, starošću, detaljima, itd., povezuje ih zajednička crta, tj. da su svi odreda ostvarenja domaćih majstora. U Stocu danas zatičemo sljedeće mostove: ćuprija u Begovini, Most Sare Kašiković, Inat ćuprija, Lučki most, Novi most, Most kod Šarića ljetnikovca, Most za prilaz Adi, Most kod Podradske džamije, Podgradska ćuprija, te Most u polju.

LOKACIJA
TEMATSKA STAZA
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta