Tvrđava Petrina

Fort-Net

Austrougarska vojska ratu je pristupala kao naučnoj disciplini. U osamdesetim godinama XIX vijeka, kada je odlučeno da se ojača granica prema Crnoj Gori, vojni inženjer Karl Wahlberg je projektovao poseban tip planinske dvodjelne tvrđave od klesanog kamena. Takva je bila i Petrina, koja je prvobitno izgrađena kao trospratna defanzivna kasarna. Nakon tri godine dodate su dvije polukružne platforme za artiljeriju. Ovaj sistem odbrane je podrazumijevao da se komunikacija među tvđavama odvija optičkom vezom, tako da se danas sa svake mogu vidjeti najmanje dvije do pet tvrđava. Na turističkoj tabli u podnožju Petrine počinje tematska priča Ive Andrića citatima iz knjige “Na Drini ćuprija” koji opisuju atmosferu dolaska Austrougarske u Bosnu i Hercegovinu i velike društvene promjene koje su uslijedile.

LOKACIJA
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta