Helenistička nekropola Mrljanovac

Fort-Net

Na području Gornjih Radišića (zaseok Marići) kod Ljubuškoga, nalazi se lokalitet Mrljanovac, gdje su otkriveni ostaci grobova iz razvijenog željeznog i helenističkog razdoblja (5.-1. st. pr. Kr.). Kroz klanac Mrljanovac prilazilo se gradinskim lokalitetima Sitomir (394 m/ nv) i Obale (369 m/nv), koji se nalaze na istaknutim položajima brdskog masiva Butorovice. Na južnom dijelu klanca Mrljanovac, na mikrolokalitetu Grebine, otkriveni su ostaci nekropole iz kasnog helenističkog razdoblja. Nekropola se sastoji od niza skupnih/obiteljskih grobova koji su omeđeni grubo obrađenim monumentalnim blokovima vapnenca. Pojedine grobnice formiraju nepravilni oblik pravokutnika, kvadrata ili kruga, s jednim ili više prstenova arhitekture. Vanjski i unutarnji rubovi su izgrađeni od monumentalnih djelimično obrađenih kamenih blokova, dok je međuprostor popunjen lomljenim/prikupljenim kamenom.

LOKACIJA
TEMATSKA STAZA
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta