Izvor rijeke Bune

Fort-Net

Istočno od Mostara nalazi se Vrelo rijeke Bune, a predstavlja najveći kraški izvor na području Europe sa prosječnim godišnjim protokom od 43 m³ u sekundi. Izvor je smješten ispod kamene litice visoke 200m, a u blizini je sagrađena i Derviška Tekija koju još 1664. godine spominje putopisac Evlija Ćelebija. Voda izvire iz pećine široke 17 metara, a prema istraživanjima podzemni tok vrela Bune dug je oko 200 m. Tijekom cijele godine voda je iznimno hladna i čista, što pogoduje razvoju i staništu različitih endemskih vrsta, poput potočne pastrve. Rijeka je duga 9 km, a konačno se ulijeva u Neretvu.

LOKACIJA
TEMATSKA STAZA
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta