Nekropola stećaka Boljuni

Fort-Net

Nekropola se nalazi se u mjestu Boljuni, 12 kilometara jugozapadno od Stoca. Broji ukupno 273 stećka te je po veličini treća, a po brojnosti ukrašenih stećaka na prvom mjestu u BiH. Ukupno je ukrašeno 105 stećaka. Većina stećaka nastala je u 15. i 16. stoljeću. Među ukrasima koji se pojavljuju na nekropli Boljuni najznačajniji različiti oblici križeva uklesani u raznolikim inačicama, motiv povijene lozice s trolistom, motiv štita i mača, motivi rozeta i plastičnih vrpca , motivi ljudskih i životinjskih figura, scena lova, scena kola, mjesec i zvijezde. Posebnu pozornost na nekropoli privlači prikaz žene s djetetom u naručju koja vjerojatno simbolizira Bogorodicu s malim Isusom. Među najbogatije ukrašene spada stećak s velikim križem pod kojim je pokopan Vojvoda Vlatko Vuković iz roda Kosača.

LOKACIJA
TEMATSKA STAZA
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta