Nekropola stećaka Radimlja

Fort-Net

Nekropola stećaka Radimlja spada u najvrjednije i najpoznatije spomenike srednjovjekovnog perioda u BiH (14. i 15.stoljeće). Karakteristike koje ističu njenu vrijednost su: brojnost primjeraka, raznovrsnost i zastupljenost svih osnovnih oblika, relativno visoka umjetnička kvaliteta izrade, bogatstvo dekoracija i natpisa koji spominju povijesne ličnosti te sama njena dostupnost i smještaj. Na nekropoli se nalaze 135 stećaka, od kojih je 63 ukrašeno. Zaštitni znak ili znak raspoznavanja ove nekropole je muška figura s uzdignutom rukom i relativno velikom šakom i prstima, koja kao da govori putniku da će u ovom tvrdom i kršnom hercegovačkom kraju naići na gostoljubive i prijateljski raspoložene ljude. Posebnu važnost ima stećak velikaške pravoslavne obitelji Stipanović Miloradović. Na tom stećku se nalazi natpis na bosančici, koji glasi: Sie lezi dobri Radoe sin Vojevode Stipana na svoj baštini na Batnogah. Si bilig postav na me brat moj vojevoda Petar. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, dana 2002. godine donijela je odluku kojom se povijesno područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

LOKACIJA
TEMATSKA STAZA
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta