Rimski lokalitet na Mladima

Fort-Net

Blizu mosta na rijeci Mlade, na osamljenom brežuljku zapadno od Vitine, na starom groblju Na Mladima, krajem 19. st. zamijećeni su građevinski ostaci iz rimskoga doba. Zemljište oko groblja prema Vitini posuto je ostacima crijepa i keramike. Stariji istraživači tu su smjestili ostatke rimskoga gospodarskog imanja (villa rustica). U kapeli sv. Ilije na Mladima kao nadvratnik ugrađen je rimski nadgrobni spomenik (175 x 55 x 18 cm), koji je priklesan i čija su natpisna slova dobro otučena. Ipak, pozornijim promatranjem uočava se da je riječ o pokojniku s imenom Lucius Marcilius, koji je bio veteran VII. legije. Isluženi vojnici VII. legije ostavili su u Ljubuškom desetak nadgrobnih spomenika, svi iz prvoga stoljeća. Oko kapele, a i u temeljima starije crkvice pored nje, rasuto je 25 stećaka. Veći dio utonuo je u zemlju. Oko kapele Na Mladima stoji i danas grobište biliga, od kojih su pojedini bogato urešeni motivima lozice, arkada, štitova i križeva. Vrijeme je, nažalost, učinilo svoje, pa ih se jedva nekoliko nazire iznad zemlje. Dio ih je ugrađen u crkvicuu iza kapele, a dio je utonuo u zemlju. Na grobištu se nalazi ukupno 25 biliga: 13 ploča, 10 škrinja, jedna dvojna ploča i jedan sljemenjak. Među njima ima i antičkih spolija.

LOKACIJA
TEMATSKA STAZA
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta